CERTIFICERING

FSC® SGS/TLTV MTCS KEURHOUT OLB

Certificering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen

Boscertificering is het aantonen dat een bos op een verantwoorde manier wordt beheerd. Er zijn verschillende certificeringsystemen die worden gebruikt om aan te tonen dat een bos op een verantwoorde manier wordt beheerd. Een onafhankelijke partij (auditor) controleert aan de hand van vooraf opgestelde eisen en criteria of aan de voorwaarden van het certificeringsysteem wordt voldaan. Voorbeelden van veel voorkomende certificeringssytemen zijn: FSC®, PEFC, SFI, CSA en Keurhout duurzaam.

Om te kunnen garanderen dat het hout met een keurmerk ook daadwerkelijk afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, wordt de hele keten die het hout van bos tot eindproduct doorloopt gecontroleerd. Dit wordt de ‘Chain of Custody’(CoC) genoemd. Elk bedrijf (schakel) in de keten wordt, net als het bos, door een onafhankelijke instantie gecontroleerd. Indien uit deze controle blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorafgestelde regels, ontvangt het bedrijf een CoC certificaat. Dit certificaat heeft een uniek nummer, waarmee het hout tot aan zijn oorsprong getraceerd kan worden. Dit nummer vormt het bewijs dat het hout dat gekocht wordt ook daadwerkelijk uit goed beheerde bossen komt en van legale afkomst is. Om dit te kunnen garanderen is het van groot belang dat alle schakels in de keten gecertificeerd zijn. Dit gaat van houthandelaar, houtzagerij en timmerfabrikant tot aannemer, bouwbedrijf of winkelketen. Het CoC nummer op de factuur van het gecertificeerde hout moet het nummer zijn van het laatste bedrijf waar het hout vandaan komt. De CoC nummers zijn te verifiëren op de websites van de verschillende keurmerken. Indien één van de bedrijven in de schakel niet gecertificeerd is, mag er niet meer worden gesproken van gecertificeerd hout en is het hout dat door dat bedrijf wordt verwerkt zijn certificaat kwijt. Hout waarvan wordt aangegeven dat het uit gecertificeerde bossen komt maar dat zonder certificaat wordt geleverd, wordt in de regel niet gezien als aantoonbaar duurzaam. De keten is namelijk niet gesloten en dus is niet te achterhalen of dit daadwerkelijk het stuk hout is dat uit het verantwoord beheerde bos komt.