DUURZAAM HOUT

              

Hout uit duurzaam beheerde bossen               Hout: een duurzame grondstof

Als leverancier van het natuurproduct ‘hout’ is Houthandel van Stekelenburg zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Houthandel van Stekelenburg leeft dan ook de geldende ethische-, sociale- en milieuaspecten na, zoals beschreven in ‘Duurzaam Bosbeheer’.

Vanuit onze kernactiviteit “hout” zijn wij ons bewust van het belang dat bossen een ecologische- en sociale meerwaarde hebben en dat deze op een verantwoorde wijze beheerd en in stand gehouden moeten worden om zodoende ook voor de toekomst een basis te creëren waarbij hout een belangrijke rol kan blijven spelen.

Certificeren van bosexploitatie is uiteindelijk de enige wijze om ook voor de toekomst de houttoevoer te garanderen. Om bossen als grondstoffenbron voor huidige en toekomstige generaties te behouden, moeten zij op een verantwoorde manier worden beheerd. Verantwoord bosbeheer moet waarborgen dat alle functies van het bos (productie, bescherming van bodem en lucht, onderzoek en educatie, genenbank, etc.) behouden blijven. Het behelst een uitgebreid pakket van maatregelen op het gebied van de houtoogst en bosverzorging, maar ook van mensenrechten, werkomstandigheden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Verantwoord bosbeheer is gebaseerd op drie basisprincipes: sociaal nuttig, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar. Houthandel van Stekelenburg streeft ernaar om houtproducten alleen uit verantwoord beheerde bossen te betrekken waar legaal gekapt wordt.